VIKSTRÖMSSLÄKTEN 254 ÅR

199 år i Brattbäcken, Tåsjö

Rustmästare Jöns Jonsson Vikström född 1737 Förklaring / Hemsidor / E-mail / gamla släktsidan / Ted