Jonsson Vikström, Jöns
1737-1802

Jöns Jonsson Vikström. Född 1737-06-21 i Viken, Hammerdal (Z). Död i sitt 66:e år av "halsböld" 1802-09-02 i Rotnäset, Tåsjö (Z). Rustmästare, Nybyggare.

Biografi:
Viken är en liten by mellan Fyrås och Håxås som också angivits som födelseby. Inflyttad omkring 1774 till Skansnäset, Tåsjö (Z). Flyttade 1787 från Kroknäset, Tåsjö (Z) till Arksjö, Dorotea (AC). Flyttade 1790 till Rotnäset, Tåsjö (Z). Anställd som Dragon vid Majorens Compagnie, Jämtlands Dragoner, nr 66 år 1757 den 31 aug. Corporal f. 6:e Corporalskapet, dito 1770. År 1776 den 23 Maj på begäran fått afsked med Rustmästares Heder och namn. Rustmästaren blir stamfar för Wikströmska släkten. Fem av Rustmästarens söner blev nybyggare och jordbrukare att taga verksam del i bygdens uppodling. De utvecklas sen till olika pampar i socknen, men mest är det i bolagens skogsköp, de får sina stora chanser. De blir bolagsinspektorer, en syssla, som verkar ärftlig. (Modinīs Gamla Tåsjö, Birgit Dahlsjö-Bohm) Upptagen för gård N:o 1 i Skansnäset 1774 i första upplagan av "Tåsiö Församlings Husförhörs Bok". "Gamla Tåsjö", sid 384. En korpral Jöns Vikström ska enligt 1775 års dombok ha släppt ut sex bockar på Grönön i Ströms socken och skadat skörden för Erik Göransson (Tull 5). Trots kallelse till tinget inställde sig inte korpralen, som kan ha varit Rustmästaren. Ingen slog sig ned på Grönön förrän 1822. Lämnade 1798 en ansökan om att få upptaga nybygge i Harrsjöhöjden tillsammans med Elias Pehrsson från Tåsjö. Ingen av de två synes dock på allvar ha påbörjat sina nybyggen. Första bosättningen blev istället lappen Nils Jonsson ca 1805. Först efter 1814 års syn, sedan de tillfälligt boende åbyggarna avflyttat, kan det talas om en fastare bosättning i Harrsjöhöjden. Den första egentliga nybyggaren i byn var nog Johan Israelsson, gift med Rustmästarens änka. Vikström skall hafva berättat att han varit ute i den "stora ofreden", men detta stämmer icke med tidsförhållandena. Kanske hade han, om han "luktat krut", varit med i det pommerska kriget åren 1757 - 1762. Så lägger sägnen i hans mun, att "då slaget hade stått, så körde han genom lägret (!), där de stridt, och där var så många sårade, att de hängde sig fullt i kärrhjulen och ropade till honom om hjälp. Men han körde i två dagar och kom undan". Det var ej sällan som rymlingar undan eller ur krigstjänsten denna tid begåfvo sig till afsides bygder och slogo si ned där, sökande att med hvarjehanda berättelser om utförda mandater imponera på sin nya omgifning. Kanske hade Vikström under sådana omständigheter lämnat sin tjänst, kanske, såsom sannolikare synes, af någon anledning tagit afsked därur. (EW)

  Gift 1764-09-08 i Hammerdal (Z)
   Christina Margareta (Greta-Stina) Oldberg. Född 1738-12-11 i Ede, Hammerdal (Z). Död "av slag efter fem dygn" 1778 i Skansnäset, Tåsjö (Z). Begravd 1778-02-15.
    Olaus (Olof) Jönsson Vikström. Torpare i Hällås. Född 1765-11-02 i Hammerdal (Z). Död av vattusot 1827-03-25 i Stugusjön, Resele (Y).
    Jonas (Jon) Jönsson Vikström. Nybyggare i Svedje. Född 1769-01-30 i Ström (Z). Död i sitt 80:e år av "magplåga, kolik" 1848-09-19 i Skansnäset, Tåsjö (Z). Begravd 1848-10-22 i Tåsjö (Z).
    Anders Jönsson Vikström. Bonde. Född 1770-11-27 i Jonsgård, Ström (Z). Död 83 år gammal av "slag" 1853-12-25 i Brattbäcken, Tåsjö (Z).
    Petrus (Pehr) Jönsson Vikström. Bonde. Född 1773-07-18 i Jonsgård, Ström (Z). Döpt 1773-07-19 i Ström (Z). Död av "ålderdom" i sitt 76:e år 1849-04-12 i Arksjö, Dorotea (AC). Begravd 1849-04-22 i Dorotea (AC).
    Johan (Johannes) Jönsson Vikström. Bonde, Födorådsman, Nybyggare. Född 1775-11-24 i Jonsgård, Ström (Z). Död "av okänd sjukdom" 1853-10-09 i Brattbäcken, Tåsjö (Z). Begravd 1853-10-24 i Tåsjö (Z).
    Kristina Jönsdotter Vikström. Född 1777-07-?? i Skansnäset, Tåsjö (Z). Död "av koppor" 4 år och 10 månader gammal 1782-05-31 i Ormsjö, Dorotea (AC). Begravd 1782-06-24.
  Gift 1779-11-28 i Tåsjö (Z)
   Lisa Eliadotter. Född 1759 i Östra Ormsjö, Dorotea (AC). Död 87 år gammal av "ålderdom" 1846-09-18 i Långsele, Dorotea (AC).
    Elias Jönsson Vikström Ahlgren. Nybyggare, Landbonde, Kolare. Född 1780 i Skansnäset, Tåsjö (Z). Död 1851-01-25 i Harasjön, Gålsjö (Y).
    Margareta (Greta) Juliana Jönsdotter Vikström. Född 1781-09-24 i Skansnäset, Tåsjö (Z). Död i sitt 90:e år 1871-01-25 i Skansnäset, Tåsjö (Z).
    Jöns Jönsson Vikström. Bonde, Inhysesman. Född 1783 i Skansnäset, Tåsjö (Z). Död 76 år gammal 1859-05-26 i Rotnäset, Tåsjö (Z).
    Katarina Elisabet (Kajsa Lisa) Jönsdotter Vikström. Piga i Harrsjöhöjden. Född 1789-12-11 i Arksjö, Dorotea (AC). Död 1873-05-04 i Högland, Dorotea (AC).
    Brita Stina Jönsdotter Vikström. Född 1794-02-07 i Rotnäset, Tåsjö (Z). Döpt 1794-03-15. Död 1866-07-18 i Avaträsk, Dorotea (AC).
    Lars Jönsson Vikström. Nybyggare, Födorådstagare. Född 1799-03-30 i Rotnäset, Tåsjö (Z). Döpt 1799-04-07 i Tåsjö (Z). Död i sitt 80:e år 1878-04-05 i Granön, Tåsjö (Z).

     

Framställd 2004-11-10 17:40:01 av DISGEN version 8.0d