Vikströms-släkten

Från Harald Hårfager till Patrik Wikström
via Skunck, Blix och Dunderhake

Centrum-personen i min forskning är Rustmästare Jöns Jönsson som 1757 tog namnet Vikström efter födelsebyn Viken och blev min släkts stamfader.

Här kan du se ett smalt led med ca: 140 personer som utgör Rustmästarens anor.

In English

Uppgifterna har tagit mig till Harald Hårfager, kung i Norge 880-940.
Dessa generationer presenteras nedan.
 1 Halvdan Gold-Tooth 620-  Kung Injald Illråde 610-
    dotter                  son
 2 Solveig Halvdansdatter 650-  Kung Olof Trätälja  650-690
                son
 3    Kung i Norge Halvdan "Vitben" Olofsson    680-715
                son
 4    Kung i Norge Eystein Halvdansson       702-735     
                son
 5    Kung i Norge Halvdan "den Milde" Eysteinsson 735-802
                son
 6    Kung i Norge Gudröd "Veidekonge" Halvdansson 775-826
                son
 7    Kung i Norge Halvdan "den Svarte" Gödrödsson 820-870
                son
 8    Kung i Norge Harald "Hårfager" Halvdansson  858-940
                son
 9    Kung i Norge Eirik "Blodyx" Haraldsson    895-954
                son
10 Kung på Isle of Man Gudröd "II" Eiriksson      930-999
                son
11 Kung på Isle of Man Harald "den Svarte" Gudrödsson 960-1010
                son
12 Kung på Isle of Man Gudröd "III Crowan" Haraldsson 1010-1095
                son
13 Kung på Isle of Man Olof "the Duarf" Gudrödsson  1095-1153
                son
14 Kung på Isle of Man Gudröd "IV" Olofsson      1127-1187
                son
15 Kung på Isle of Man Reginald "III" Gudrödsson   1165-1229
                son
16 Kung på Isle of Man Gudröd "Don" Reginaldsson   1186-1237
                son
17 Kung på Isle of Man Harald "III" Gudrödsson    1210-1287
                son
18         Torleif Haraldsson   1228-1290
                son
19         Hallsten Torleifsson  1272-1345
                son
20         Nils Hallstensson    1300-1350
                son
21         Peder Nilsson Skancke  1330-1420
                son
22         Karl Pedersson Skancke 1360-1430
                son
23     Riddare Örjan Karlsson Skancke 1403-1477
                son
24         Karl Örjansson     1440-1488
                son
25     Väpnare Örjan Karlsson     1470-1530
                son
26         Peder Örjansson     1510-1554
                son
27     Länsman Jens Pedersson     1540-
                son
28     Länsman Per Jensson Skunck   1575-
                dotter
29         Brita Persdotter Skunck 1610-1666
                son
30    Kyrkoherde Elias Olofsson Oldberg 1640-1703
                son
31    Kyrkoherde Anders Oldberg     1668-1719
                son
32   Stabskapten Olov Oldberg      1703-1761
                dotter
33         Christina Oldberg    1738-1778
       gift med Jöns Jönsson Vikström   1737-1802
        son               son
34 Anders Vikström 1770-1853   Johannes Vikström 1775-1853
        son               son
35 Mattias Vikström 1802-1881  Jöns Johansson Vikström 1804-1887
        son               
36 Sven Vikström 1833-1885         son
        dotter       Lars-Olof Vikström 1845-1939
37 Anna Erika Vikström 1872-1958      son
        dotter       Karl Vikström 1899-1993
38 Ragnhild Nilsson 1919-       
        dotter             son
39 Annette Svensson 1943-     Håkan Wikström 1940-
                 son
40          Patrik Wikström 1964-
                 son
41          Ted Wikström   2002-