Jönsson Vikström, Johan (Johannes)
1775-1853

Johan (Johannes) Jönsson Vikström. Född 1775-11-24 i Jonsgård, Ström (Z). Död "av okänd sjukdom" 1853-10-09 i Brattbäcken, Tåsjö (Z). Bonde, Födorådsman, Nybyggare.

Biografi:
Flyttade 1812 från Rotnäset, Tåsjö (Z) till Brattbäcken, Tåsjö (Z). Levde även i Norrby, Tåsjö (Z). Levde i slutet av livet hos sonen Jöns i Brattbäcken, Tåsjö (Z). Johannes hade fått faderns, "rustmästarens", äventyrslust i blodet och gav sig ut till sjöss, därunder han flera gånger "passerade linjen". Hemkommen tog han gifte från Resele och farshemmanet i Rotnäset. 1812 bytte sig bröderna Anders Jönsson Vikström och Johannes W. hit som bönder, den förre från Skansnäset, den senare från Rotnäset, och blevo ägare av var sin hälft i byn, 3 sel. vardera. Våren (1812) var så sen, att de körde flyttlassen efter sjön de sista dagarna i Maj. Se vidare "Gamla Tåsjö", sid 122-123.

  Gift 1803-06-24
   Lisa Nilsdotter. Född 1771-07-15 i Myre, Resele (Y). Död 77 år gammal av "ålderdom" 1848-01-28 i Brattbäcken, Tåsjö (Z). Begravd 1848-03-12.
    Jöns Johansson Vikström. Bonde, Födorådstagare. Född 1804-03-16 i Norrby, Tåsjö (Z). Döpt 1804-03-24. Död i sitt 84:e år 1887-11-04 i Brattbäcken, Tåsjö (Z). Begravd 1887-11-20.
    Nils (Nicke-Baron) Johansson Vikström. Torpare, Inhysesman, Födorådstagare. Född 1806 i Rotnäset, Tåsjö (Z). Död 89 år gammal 1895-08-03 i Brattbäcken, Tåsjö (Z).
    Johannes (Johan) Johansson Bolin. Bonde. Född 1811-02-10 i Rotnäset, Tåsjö (Z). Döpt 1811-02-17. Död i sitt 72:a år 1882-10-19 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z). Begravd 1882-11-05.
    Kajsa Greta Johansdotter Vikström. Född 1815-02-28 i Brattbäcken, Tåsjö (Z). Död i sitt 99:e år av "ålderdom" 1913-07-13 i Brattbäcken, Tåsjö (Z).

     

Framställd 2004-11-19 23:55:39 av DISGEN version 8.0d