Amatör Klass

Förslaget till att införa en amatör-klass framfördes av undertecknad hösten 1996. Anledningen var att få fler medlemmar till klubbarna och till Svenska Frisbee-förbundet. Det finns många som skulle vilja börja tävla men det tar emot att betala medlemsavgift och tävlingslicens och sedan kliva rakt in och tävla på samma villkor mot hela Sverige-eliten. För några få är det inspirerande men för det stora flertalet kan det ofta vara skrämmande. Förslaget har mottagits av Styrelsen och de beslutade att remittera förslaget till IK men nämnde även att de är positiva till en amatör-klass, men påpekade samtidigt att övriga regler för medlemsskap och licens bör kvarhållas. Tanken är därför att en Amatör-klass ska ha samma krav på medlemskap i klubb och samma avgift för tävlingslicens och därigenom ha samma förmåner i form av Frisbeeförbundets tidning som kommer ut med 6 nummer om året, rätt att delta i SFF sanktionerade tävlingar samt en försäkring som täcker omkostnader vid skada både under tävling och träning. Fördelen för nya medlemmar är då att de kan spela i en egen klass och slipper kliva rakt in och kämpa mot den tuffa Sverige-eliten, men att de ändå kan vara med i samma tävlingar och så smått känna på motståndet. Många tävlingar har ju varit helt stängda för den gamla Motions-klassen. För de som trots allt vill kliva rakt in i Open finns det naturligtvis inget som hindrar detta. Enda frågan som återstår blir sedan att avgöra om eller när en spelare ska tvingas upp i Open. Efter en säsong eller efter framgångar i tävlingar, t.ex. en viss placering på Sverige-ranking. Det blir en fråga som får tas upp i Individuella Kommitten (IK). På grund av att beslut om amatör-klass ännu ej är taget så kan ej dessa regler användas fullt ut redan nu, men de flesta av dem kommer undertecknad som tävlingsledare i SDGM ändå att följa. * Alla anmälda i Amatör-klass måste ha medlemskap i någon Frisbee-klubb. Däremot så klarar man sig med stöd-medlemskap tills beslut om klassen är taget. * Tävlingslicens för Svenska Frisbeeförbundet kommer inte att vara ett krav om inte beslut tas innan SDGM men pga välkomst-erbjudandet att köpa en frisbee för 50:- och ovan nämnda förmåner så föreslås ändå att ni skaffar en tävlingslicens, speciellt om ni vill medverka i fler tävlingar. För att få vara med i Stockholm Disc Golf Maraton 1998 så behöver ni bara gå med i en klubb. I Stockholm finns fyra klubbar: Haninge, Järva, Brunna och Enskede. För övriga klubbar i landet, ring Svenska Frisbeeförbundet 031-15 45 00. Kontaktpersoner: ej licens Ny medl.(licens) Medlem (licens) Haninge Thomas Lindell 08-34 49 00 125:-(+disc) 325:-(+disc) 300:- Järva Jonas Löf 08-656 93 03 60:- 260:- 260:- Brunna Fredrik Källström 08-29 22 38 75:- 350:- 350:- Enskede Paul B Eriksson 08-640 14 45 100:- 300:- 300:- Om ni vill anmäla er till Stockholm Disc Golf Maraton 1998, så kan ni göra detta via internet. .../Patrik Wikström, Arrangör för Stockholm Disc Golf Maraton © 1997 Patrik Wikström

Tillbaka till huvudmenyn