Fråge sport


På fem ställen på denna hemsida kan du hitta bilder på discar.
Klicka på dessa och du får 5 frågor om Stockholm Disc Golf Maraton som om
du svarar rätt ger dig en adress till en sjätte fråga.
Du behöver ej leta bland länkarna till andra klubbar

Dessa fem delfrågor ger alla ett svar på endera en siffra eller en bokstav och
dessa sätts in i nummerordning i denna adress
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/7260/_ _ _ _ _ .html
(använd små bokstäver)

Svaret på den sjätte frågan skickas automatiskt till den tävlingsansvarige och
priset är anmälningsavgiften tillbaka för årets National Doubles eller SDGM.

En liten extrafråga: Fyra av de fem discar ni hittar är mina favoriter.
Vilken av dessa discar brukar jag inte använda ?

© 1997 Patrik Wikström

Tillbaka till huvudmenyn

This page hosted by Get your own Free Home Page